Chính sách bảo mật - VINAKIT

Chính sách bảo mật

Sự an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Với chính sách quyền riêng tư này, Vinakit xin thông báo đến bạn đọc / khách hàng về việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân, việc này có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau và cho nhiều mục đích khác nhau.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web https://vinakit.vn của chúng tôi, bạn đã đồng ý với chính sách bảo vệ dữ liệu này. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ tuyên bố.

Khi khách hàng tin tưởng cung cấp thông tin, Vinakit hiểu rằng chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin của khách hàng. Vinakit không bán, chia sẻ hay trao đổi dữ liệu cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân của khách hàng Vinakit sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích:

  • Xử lý đơn đặt hàng
  • Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan dịch vụ, sản phẩm đến khách hàng

Quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân chính là trách nhiệm của chúng tôi. 

Chính sách về dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể nhận dạng. Điều này bao gồm, ví dụ, tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại. 

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện. Khách hàng có quyền truy cập, hoàn thiện, cập nhật, cải thiện, tạm dừng hoặc vĩnh viễn việc xử lý hoặc xóa hoàn toàn dữ liệu của mình.

Chúng tôi chỉ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn cung cấp chúng cho chúng tôi một cách tự nguyện hoặc trên cơ sở các quy định pháp luật, nhằm mục đích xử lý hợp đồng, để thực hiện các nghĩa vụ và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để cung cấp các dịch vụ và để khẳng định các quyền và khiếu nại của chúng tôi cũng như bảo vệ chống lại các khiếu nại vô căn cứ.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý trên cơ sở các quy định của luật bảo vệ dữ liệu và cho các mục đích đã nêu.

Chính sách về Cookie

Vì mục đích thống kê và đảm bảo chất lượng cao nhất, website sử dụng dữ liệu được máy chủ lưu trữ trên máy tính/thiết bị của khách hàng và sau đó được đọc trong mỗi lần kết nối với trình duyệt (còn gọi là “tệp cookie”). Trình duyệt có một tùy chọn mặc định cho phép lưu trữ “tệp cookie” trên thiết bị đầu cuối của khách hàng. Khách hàng có thể thay đổi tùy chọn này bất kỳ lúc nào trong cài đặt trình duyệt của mình để trình duyệt không chấp nhận loại dữ liệu này hoặc khách hàng được thông báo về nó khi sử dụng.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookie cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie hoặc từ chối sử dụng cookie.

Thu thập dữ liệu và thông tin chung

Dữ liệu và thông tin chung được máy chủ web của chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập bao gồm địa chỉ IP của máy tính yêu cầu, ngày và giờ truy cập, tên và URL của tệp được truy cập, trang web mà quyền truy cập được thực hiện (URL giới thiệu), trình duyệt được sử dụng và hệ điều hành được sử dụng. Dữ liệu này được đánh giá riêng cho mục đích thống kê; nó không được chuyển cho bên thứ ba vì mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

Biểu mẫu liên hệ

Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ, thông tin chi tiết của bạn từ biểu mẫu yêu cầu, bao gồm cả chi tiết liên hệ bạn cung cấp ở đó, sẽ được chúng tôi lưu trữ nhằm mục đích xử lý yêu cầu và trong trường hợp có câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi không chuyển dữ liệu này mà không có sự đồng ý của bạn.

Xóa và chặn dữ liệu cá nhân định kỳ

Chúng tôi thường xuyên xóa hoặc chặn dữ liệu cá nhân ngay khi mục đích lưu trữ không còn áp dụng hoặc nếu nghĩa vụ pháp lý về việc lưu giữ dữ liệu không còn tồn tại. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ sẽ bị xóa nếu nó không còn cần thiết để thực hiện mục đích lưu trữ và không có nghĩa vụ pháp lý nào phải giữ lại dữ liệu đó. Trừ khi có quy định khác, dữ liệu do chúng tôi xử lý sẽ bị xóa ngay khi dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích đã định và không có nghĩa vụ lưu giữ theo luật định nào ngăn cản việc xóa dữ liệu đó.

Nếu không thể thực hiện việc xóa, dữ liệu sẽ bị chặn, tức là chúng sẽ bị chặn và không được xử lý cho các mục đích khác.

Tệp nhật ký máy chủ

Nhà cung cấp các trang này sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong cái gọi là tệp nhật ký máy chủ mà trình duyệt của bạn tự động truyền cho chúng tôi. Đó là:

  • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt 
  • Hệ điều hành được sử dụng 
  • URL giới thiệu 
  • Tên máy chủ của máy tính truy cập 
  • Thời gian yêu cầu máy chủ

Dữ liệu này không thể được chỉ định cho những người cụ thể. Dữ liệu này không được hợp nhất với các nguồn dữ liệu khác. Chúng tôi có quyền kiểm tra lại dữ liệu này nếu chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu cụ thể về việc sử dụng bất hợp pháp.

Chính sách bảo mật về ứng dụng của Facebook

Tuyên bố đồng ý xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân: Dữ liệu liên hệ của người dùng (tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại) sẽ được chúng tôi lưu trữ và xử lý dành riêng cho mục đích liên lạc và xử lý mối quan hệ người dùng. 

Xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của Facebook: Khi sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp qua Facebook, dữ liệu cá nhân sẽ được Facebook xử lý và sử dụng. Bạn có thể tìm thấy các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành của Facebook tại https://www.facebook.com/about/privacy/

Tiết lộ dữ liệu: Dữ liệu sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ pháp lý hoặc lệnh của tòa án. 

Thông tin và xóa: Người dùng có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu được lưu trữ về mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu được lưu trữ theo yêu cầu của người dùng. 

Liên hệ: Nếu có thắc mắc về bảo vệ dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail theo địa chỉ: info@vinakit.vn

Chính sách bảo mật về ứng dụng Google Remarketing

Việc triển khai và sử dụng Tiếp thị lại của Google trên https://vinakit.vn/ được thực hiện trên cơ sở luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và Chỉ thị 95/46/EC của EU. 

Tiếp thị lại của Google liên quan đến việc sử dụng cookie, văn bản và hình ảnh do Google đặt trên trang web của người dùng. Những cookie này cho phép người dùng được theo dõi trên các trang web. 

Tiếp thị lại của Google cho phép người dùng nhận cookie hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa. 

Google Remarketing cho phép người dùng nhận quảng cáo dựa trên hồ sơ của người dùng, tức là quảng cáo được điều chỉnh theo sở thích của người dùng. 

Tiếp thị lại của Google cho phép người dùng xem quảng cáo dựa trên sở thích trên các trang web khác trong Mạng hiển thị của Google. 

Tiếp thị lại của Google cho phép người dùng hiển thị quảng cáo trên các trang web đã truy cập trước đây mà người dùng đã ở lại. 

Tiếp thị lại của Google cho phép người dùng đặt quảng cáo được nhắm mục tiêu nhằm vào các nhóm người có sở thích hoặc đặc điểm nhất định. 

Người dùng có thể từ chối việc sử dụng cookie của Google Remarketing trên trang web của mình hoặc kiểm soát nó thông qua cài đặt trình duyệt web của mình.

Người dùng có quyền báo cáo và chặn quảng cáo được hiển thị qua Google Remarketing. 

Người dùng có thể kiểm tra và điều chỉnh cài đặt bảo mật cho Tiếp thị lại của Google để thay đổi cài đặt bảo mật.

Chính sách bảo mật về ứng dụng Google AdWords

Google AdWords là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google Inc. (“Google”) mà nhà quảng cáo có thể đặt quảng cáo. Google lưu trữ dữ liệu về cả số lượt xem quảng cáo cũng như số lần nhấp chuột của người dùng vào quảng cáo và chuyển thông tin này cho nhà quảng cáo.

Google sử dụng cookie cho phép phân tích việc sử dụng trang web của người dùng. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này thường được truyền đến máy chủ Google.

Thông tin được thu thập về người dùng sẽ được sử dụng để biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác cho Google liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ chức năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

Liên kết

Trang web của chúng tôi có thể chứa một số liên kết đến các trang web khác. Khi bạn nhấp vào một trong các liên kết, trình duyệt của bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trang tương ứng. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của các trang web này hoặc về cách họ xử lý dữ liệu của bạn. Do đó, chúng tôi khuyên quý khách nên đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của các trang web này.


Sự tin tưởng của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi

Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư của quý khách hàng là rất quan trọng. Vì lý do này, chúng tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ và tôn trọng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào theo địa chỉ liên hệ được cung cấp trong nhà xuất bản của chúng tôi

Mọi  thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Vinakit, vui lòng liên hệ qua số hotline  0978 566 535 – (024) 62 541 731 hoặc email: info@vinakit.vn.

Hỗ trợ trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi bằng việc lựa chọn phương thức thuận tiện cho bạn
Chat zalo Zalo Chat Chat Messenger Messenger Email Gửi Email